Történetünk

Szentháromságot valló magyar keresztyén közösség vagyunk. Hitünk szerint a Biblia Isten Igéje, a Názáreti Jézus pedig az Ószövetségi próféciákban előre megígért Messiás, a világ Megváltója, aki Isten Fiának bizonyult élete, csodái, tanítása, váltsághalála és feltámadása által.

Következésképpen az Úr Jézus Krisztust tekintjük és valljuk az Egyház egyedüli fejének, az Egyház feladatát pedig a Róla való információ terjesztésében és ennek kapcsán az Ő nevében végzett szeretet-szolgálatban látjuk.

 

Templom_történetünk

Egyházunk 1968. Pünkösdjén alakult azzal a vággyal és elhatározással, hogy az egyház legyen egyház és ne más. Maga a „Presbiteriánus” szó az európai (magyar, holland és svájci) református jelzővel azonos.

Ugyanabban az időben, amikor a Kálvini Reformáció az előbb említett országokba elérkezett, átterjedt Skócia felé is, ahol az Episzkopális, azaz egyházi-hierarhia rendszerrel szemben a “vének” (presbiterek) tanácsa irányította az egyházi szervezetet.

 

Ez a reformációs misszió jött át Amerika és Kanada földjére is.

Gyülekezetünk ennek a Bibliás-Református felekezetnek, a Kanadai Presbiteriánus Egyháznak lett tagja több más magyar Református gyülekezettel Vancouvertől Torontóig.

Gyülekezeti munkánkat kizárólag önkéntes hálaáldozatból tartjuk fenn.

Missziói munkánkba tartozik kárpátaljai és erdélyi református iskoláknak és diákjainak támogatása.

Mindenkit, aki Isten Igéjéhez kívánja igazítani az életét, szeretettel hívunk és látunk közösségünkben.

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca