Reformáció Körlevél (2015 Október 31.)

 

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

“Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Fide,

Sola Gracia, and Soli Deo Gloria” 

(Reformációi örökségünk latin jelmondatai)

 

Z Á T O N Y O S

vizeken bólyák mutatják a helyes utat a biztonságos révbe érkezéshez.  A zátonyok víz alatti sziklák, szemmel nem lehet felismerni őket…Keserves tapasztalatok kapcsán találták meg azokat, ahol a hajó rájukfutott, összetört, s gyakran nem csak a hajó, hanem az utasok is pusztultak.  A bólya egy olyan vízen úszó, látható jel, ami védelmet nyujt katasztrófák ellen.

Bibliás őseink a Reformáció óta ilyen lelki biztonság-bólyákat hagytak ránk, melyek az évszázadok alatt igaznak bizonyultak, s mely tapasztalatok évezredes multba nyulnak vissza.  Életünkről, mint hajóról, s annak sokszor hányatott állapotáról van itt szó, s a nagy kérdés az, hogy hogyan érhetünk biztos révbe.

Az első és legfontosabb ilyen bólya, a Biblia, a Szentírás, melyet évszázadok alatt nyertünk Istentől.  Emberek Isten-tapasztalataikat továbbmondták, majd a következő nemzedékek leirták, s ott ahol a világtörténelemben nem írások, és nem csak könyvtárak, de egész birodalmak vesztek el, ez a könyv megmaradt.  Ebből tudjuk meg, hogy Isten kicsoda, hogy Ő a mi Teremtőnk, Megváltónk, és Megszentelőnk, s csupán annyit tudunk Őróla, amennyit Ő közölt Önmagáról.  De ez a könyv elmondja azt is, hogy mi emberek kik vagyunk, mivé teremtett Isten minket és mivé lettünk a bűn miatt, mi Isten akarata a jelenben ránk nézve, s a jövőt, sőt az örökkévaló jövőt illetően.  Más megbízható forrás nincs.  Döntéseinkben tradiciók, hagyományok, emberi vágyak, indulatok félrevezetnek, az életünket csak a Szentírás tanítására érdemes berendezni.

A második ilyen nagy jelző a megtestesült Ige, az Ur Jézus Krisztus, Aki Isten Fiának jelentetett ki az Ó- és Ujszövetségi szent iratokban, s annak is bizonyult.  Ő az egyetlen akiről sok száz direkt és indirekt prófécia hangzott el, és valamennyi beteljesedett szóról szóra, betüről betüre Őbenne.  A teljes kijelentést Ő hozta el a mennyből, s Ő volt az egyetlen, aki Isten Bárányaként Önmagát áldozta a mi bűneinkért.  Feltámadása bizonyítja, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot.  Rajta kívül nincs más megoldás, mert Neki adatott minden hatalom.  Rajta kívül nincs más Megváltó, mert csak Ő halt meg miattunk, érettünk, és helyettünk.  Áldozata tökéletes, megismételhetetlen, nincs hozzátenni való, és Rajta kívül nincs közbenjáró Isten és ember között.  Ő él és ígérete szerint Őt várjuk vissza.

A harmadik ilyen alapfontosságu eligazitás, hogy csak hit által juthatunk Vele kapcsolatba.  A hit nem hiszékenység, hanem tényekre épült emberi alapállás, s mint egy hatodik érzékszerv valóságosan felfogja, realizálja  az ez idő szerint láthatatlan Istent, Aki megváltásunkat az Ő Fiához kapcsolta, s mi ezt a szabadítást a Benne való hit által nyerjük meg.  Ezért ez a hit teljes bizodalom is a megtartatásra nézve, következésképpen a Szentírásban ránkmaradt kijelentés alapján hit által követjük az Ur Jézus vezetését.

A következő fontos pont hogy csak kegyelemből.  Világvallások jószándékkal spekulálnak önmegváltásról.  A kegyes farizeusi világ igaz életre törekedett, eredménytelenül.  Mert az óemberünkkel együtt élünk a testben, amelyben benne lakozik a bűn, ezért kizárólag kegyelem alapján nyerhetek az Ur Jézus érdeméért bűnbocsánatot és örök kárhozat helyett üdvösséget.  Isten olyan szent, hogy Őelőtte a csillagok sem tiszták és az angyalok sem tökéletesek, tehát vagy feladom az önigazságomat és alázattal elfogadom a kegyelmet, vagy ha nem,  az örökkévalóságot a kárhozatban töltöm.

Végül minden dologban egyedül Istené a dicsőség.  Azokban is, amiket látszólag mi értünk el, mert csak az Isten által megteremtett dolgokat tanulmányozzuk és alkalmazzuk. Tőle kaptunk fizikai, szellemi, és lelki ajándékokat, képességeket.  Mindenben Övé a dicsőség.  Megmondta, dicsőségét másnak nem adja, de az Ő végéremehetetlen szeretetéből és kegyelméből odavonja be azokat, akik hit által az Ur Jézus Krisztusnak adták önmagukat.

Biztos révbe érkezéshez a kizárólagos kézikönyv a Biblia, Megváltó és közbenjáró egyes-egyedül az Ur Jézus Krisztus, csak hit által juthatok Vele kapcsolatba, csak kegyelemből fogad magáénak és üdvözít, és a dicsőség kizárólagosan az Istené.

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca