Missziónk

MISSZIÓI  MUNKÁNK

 

Missziónk

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek és legyetek nékem tanítványaim.”  (János 15:8)

A Misszió a diakóniával kéz a kézben kell hogy történjen, hiszen egyfelől az egyház egyetlen és központi feladata a Krisztusról való bizonyságtétel, másfelől, ha ez csak szó marad, akkor “a hit cselekedetek nélkül megholt ő magában“.       (Jakab 2:26)

A misszió arról való információ továbbadás és bizonyságtétel, hogy Isten mit tett az emberiségért a teremtésben, annak fönntartásában, a teremtésről való gondoskodásban, végül pedig a legnagyobb ajándékában, az Isten Fiában elküldött és ide érkezett megváltásban.  Ugyanebben a keretben szólnunk kell az örök élet valóságáról, mely vagy az üdvösségben, vagy a kárhozatban folytatódik.  Erre nézve (az időjárástól függően)  37 nyelven osztogatunk bibliai igés füzeteket a templom előtt az utcán.

Diakóniai szolgálatunkban lelkész árvákat támogatunk Magyarországon, ahol az édesapák váratlan hirtelenséggel mentek el az Úrhoz. Mindkét családban hat-hat gyermek van. Részt vettünk a Kőszikla Alapítvány – Erdélyi Ház kiadásaiban, mely az Erdélyben és főleg Kárpátalján már nem gyógyítható betegek részére mintegy két évtizede ad otthont és ellátást az orvosi kezelés idejére a betegnek és kísérőjének. Támogatjuk a Magyarországon végzett cigánymissziót, a Zsidó missziót és a börtönmissziót, hogy a börtönben munkálkodó lelkipásztorok Bibliákat adhassanak a büntetésüket kitöltő foglyoknak.  Részt vettünk a Nyéki templom építésének költségeiben, mely most már a befejezéshez közel áll.  Emellett Afrikai falvak kútfúrási programjába is bekapcsolódtunk, melyet a Canadai Presbyteriánus Egyház hosszú idő óta folytat.

Mindezekre hozzávetőlegesen 10,000 dollárt költöttünk cél adományokból. Az a törekvésünk, hogy évi költségvetésünk minimum 10 %-át fordítsuk gyülekezetünkön kívüli misszióra, rászorultak megsegítésére.

Dicsőség az Úrnak és legyen áldás minden jókedvű adakozón.

 

MISSZIÓ_CSOPORTKÉPEK

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca