Igehirdetések

Reformáció Körlevél (2015 Október 31.)

Reformáció Körlevél (2015 Október 31.)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Fide, Sola Gracia, and Soli Deo Gloria”  (Reformációi örökségünk latin jelmondatai)   Z Á T O N Y O S vizeken bólyák mutatják a helyes utat a biztonságos révbe érkezéshez.  A […]

Olvasás tovább

Pünkösdi Körlevél (2018)

Pünkösdi Körlevél (2018)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Foglalatosak voltak az apostolok tudományában   és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben.”  (Ap.Csel. 2:42) 50 ÉVVEL EZELŐTT azzal a vággyal indult el a Montreáli Magyar Presbyteriánus Egyház, hogy az Egyház legyen egyház és […]

Olvasás tovább

Karácsonyi Körlevél (2016 December)

Karácsonyi Körlevél (2016 December)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága (János 8:12) és ti vagytok a világ világossága (Máté 5:14)    KEZDETBEN TEREMTETTE ISTEN   az eget és a földet.  Ezekkel a szavakkal indul a Szentírás.  A legelső szó a héberben […]

Olvasás tovább

Húsvéti Körlevél (2015 Április)

Húsvéti Körlevél (2015 Április)

Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel …. Ám de Krisztus feltámadt!”  (1 Korintus 15:13)   HA KRISZTUS NEM TÁMADT FEL, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Akkor minden reménységünk […]

Olvasás tovább

Évi Jelentés (2015 Március)

Évi Jelentés (2015 Március)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Ti pedig választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak dolgait, Aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”  (1 Péter 2:9)   PÁSZTORI  ÜZENET   Az Évi Közgyűlés a […]

Olvasás tovább

Karácsonyi Körlevél (2014 December)

Karácsonyi Körlevél (2014 December)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete legyen”  (János 3:16)   AZ EVANGÉLIUM azt jelenti: “Jó Hír!  Örömüzenet”,  s a fenti Igét úgy emlegetik, mint […]

Olvasás tovább

Húsvéti Körlevél (2014 Április)

Húsvéti Körlevél (2014 Április)

Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Vajha megismerted volna….amik néked a te békességedre valók …”  (Lukács 19:42)   VIRÁGVASÁRNAP egy hatalmas állomása az Úr Jézus földi életének, melynek mintegy három éves közvetlen háttere van. Bejárja egész Izráelt. A nagy, bevezető jelek után két […]

Olvasás tovább

Évi Jelentés (2014 Február)

Évi Jelentés (2014 Február)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Isten közelsége oly igen jó nékem …”  (Zsolt. 73:28) Olvasandó az egész 73. Zsoltár   PÁSZTORI  ÜZENET   Mire e sorok a testvérek kezébe kerülnek már túl vagyunk a 2013-as év zárásán és 2014 kezdésén, de előttünk […]

Olvasás tovább

Reformáció Körlevél (2013)

Reformáció Körlevél (2013)

  Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”  (Róma 12:2)   2017 Október 31.-én lesz, ha Isten is úgy akarja és […]

Olvasás tovább

Pünkösdi Körlevél (2013)

Pünkösdi Körlevél (2013)

Hungarian Presbyterian Church Magyar Presbyteriánus Egyház Lelkipásztor: Szabó Péter   “Emlékezzél meg az egész útról, amelyen  hordozott téged az Úr, a te Istened.” (5Mózes 8:2)   45  ÉVE  KEGYELEMBŐL Pünkösd felé közeledve meg kell állapítanunk, hogy fölöttébb elfelejtett ünnep. Az üzletvilág a Karácsonyból nagy ajándékozási mániát csinált, s […]

Olvasás tovább
Page 2 of 3123

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca