Szeretettel köszöntjük a Canadában élő magyar honfitársainkat a Montreáli Magyar Presbyteriánus (Református) Egyház nevében. Istentiszteleteinket vasárnap délelőtt 9:30-kor tartjuk a Jean Talon és De L’Epée sarkán lévő templomunkban. Mindenkit, aki Isten Igéjéhez kívánja igazítani az életét, szeretettel hívunk és látunk közösségünkben.

Történetünk

Szentháromságot valló magyar keresztyén közösség vagyunk. Hitünk szerint a Biblia Isten Igéje, a Názáreti Jézus ...

Olvasás tovább

Istentiszteletek

Minden vasárnap délelőtt 9:30-kor magyar nyelvű istentisztelet, s ezzel egyidőben Vasárnapi Iskola ...

Olvasás tovább

Missziónk

Missziói munkánkba tartozik a kárpátaljai és erdélyi református iskoláknak és diákjainak támogatása ...

Olvasás tovább

Elérhetőségünk

Az a vágyunk és törekvésünk, hogy a Montreáli magyarok személyes kapcsolatba jussanak a Megváltó ...

Olvasás tovább

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca